Discy Latest Въпроса

Здравейте, В момента съм в майчинство (декларация по чл. 50, 51). През м.Март писах до директора на НОИ ТП София-град, тъй като бях спряна от ведомост, поради проверка във фирма, в която съм работила преди настоящия ми работодател. В тези ...