Discy Latest Въпроса

Здравейте, Каква е процедурата за патентоване на дадена марка или по скоро име? Зад него не стои продукт или изобретение, а само име? Как става това и какво трябва да се направи? Благодаря Ви.

Здравейте, интересувам се от следното: 1. Как мога да докажа стойността на една стока, след като при получаване ѝ не ми се предоставя никакъв документ (нито проформа, нито фактура или касов бон) от Китай? 2. Възможна ли е препродажба на ...