1. Има ли законово право работодател да заплашва с уволнение при поискване на 5 месеца не платен отпуск с разрешение от бащата, след като са изразходени 6 месеца, полагащи се на майката?

    Има ли законово право работодател да заплашва с уволнение при поискване на 5 месеца не платен отпуск с разрешение от бащата, след като са изразходени 6 месеца, полагащи се на майката?

    See less
    • 0