Discy Latest Въпроса

Здравейте, На 36 години съм, имам 75% ТЕЛК (от 05/03/2020 г., валидност – една година) и 31 месеца и половина трудов стаж общо. Подадох всички документи в НОИ на 29/04/2020 г. На 19/06/2020 г. ми превеоха 341,75 лв , а ...