Discy Latest Въпроса

Казус Делото е образувано по въззивна жалба с вх. № 3053/2017 г. на Димитър Иванов Петров и Борис Иванов Петров срещу Решение № 3/08.12.2016 г. по гр. дело № 250/2015 г. на Районния съд, с което е изнесен на публична ...