Discy Latest Въпроса

Имам служебно правоотоношение въз основа на конкурс, но все още съм в законовия 1-годишен срок за изпитване от страна на работодателя. Спечелих конкурс и ми предстои назначение в друга администрация. Какви възможности имам за прекратяване на правоотношението си? Мога ли ...