Discy Latest Въпроса

Здравейте, дали бихте могли да ми кажете дали е нужно да се плащат от моя страна данъци при сключване на граждански договор с работодател или той ще внесе всички данъци, включително и от страна на служителя? Бяха ми споменали, че ...