Discy Latest Въпроса

Здравейте, През септември 2018 г. сключих договор за наем с фирма отдаваща имоти под наем. Имаме сключен договор за 1 г., в който са упоменати всички права и задължения. Договора е подписан от фирмата с подпис и печат и от моя ...