Discy Latest Въпроса

Регистрирана съм като самоосигуряващо се лице и въпросът ми е мога ли да продавам неща, които аз произвеждам, онлайн в чужда платформа (като Etsy, Ebay), без да регистрирам фирма? Клиентите ми ще са от ЕС и от трети страни, нямам ...