Discy Latest Въпроса

Добър ден. Днес на вратата ми намерих призовка от близкото районно управление, на която пише да се явя на следващият ден за “полицейска профилактика”, като не пише нищо друго. Т.е. в качеството ми на какъв – обвиняем, свидетел и т.н. ...

Идват до вратата ми да ме притесняват полицейски инспекторчета, във връзка със препис на заповед за сваляне на полицейски регистрации от 2011-та година. На въпроса ми е къде е тяхното копие от въпросната заповед, отговор не получих. Заповедта е официално ...