Discy Latest Въпроса

Здравейте, имам една дилема относно един привлекателен запориран имот в продажба от ЧСИ. В момента се води с предназначение – ЗА ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. Може ли да разбера: 1. Каква е процедурата за прехвърляне на статута на този имот ...