Discy Latest Въпроса

Януари 2023 година сключих застраховка живот и внесах пари в допълнителният си пенсионен влог.Имам ли право на данъчно облекчение за двата договора по отделно?

Съпругаът ми почина на 21.01.2021.Към момента на смъртта си той беше регистриран на борсата.Като инвалид с 95% ,на социална пенсия от НОИ ми обясниха ,че нямам право на еднократна помощ при смърт.Била ли съм ощетена?