Discy Latest Въпроса

Съпругаът ми почина на 21.01.2021.Към момента на смъртта си той беше регистриран на борсата.Като инвалид с 95% ,на социална пенсия от НОИ ми обясниха ,че нямам право на еднократна помощ при смърт.Била ли съм ощетена?