Discy Latest Въпроса

Здравейте, ще съм много благодарен за бърз отговор по следния казус. В договора ми се казва, че “работодателят е длъжен да заплаща трудовото възнаграждение на Работника ежемесечно” – няма повече информация, като дата до която трябва да бъде заплатено възнаграждението. ...