Discy Latest Въпроса

Здравейте, Бих искала да попитам в кой официален законов текст, правилник или наредба, или друг подзаконов акт е рекламентирана изрично възможността/забраната за учители от начална и средна степен да получават подаръци от родителите, дадени на доброволен прнцип? Има ли официално указани ...