Discy Latest Въпроса

Здравейте, Като управител на фирма, имам ли право да получавам временно обещетение за безработица от Бюрото по труда, в случай, на прекратено трудовоправоотношение с работодател по трудов договор. Фирмата, на която съм управител има минимална дейност и нулева печалба. В случай, ...

Здравейте, Бих искала да попитам в кой официален законов текст, правилник или наредба, или друг подзаконов акт е рекламентирана изрично възможността/забраната за учители от начална и средна степен да получават подаръци от родителите, дадени на доброволен прнцип? Има ли официално указани ...