Discy Latest Въпроса

Здравейте. Наскоро почина майка ми и в удостоверението за наследници фигурираме 3ма души, аз, баща ми и брат ми, който е от първия брак на майка ми. Сега и тримата получаваме по 1/3та от всички имоти, които е имала. Въпросът ...

Здравейте. Моят съсед претендира, че съм му застъпил част от имота с оградата която ни дели от 20г. 2011 имаше заснемане на всички имоти в селото и всичко е видимо от скиците. Въпросният съсед сега си е извикал частен геодезист ...

Здравейте. Разбрах, че съседа ми ще вика геодезисти за измерване на границата между нашите имоти, защото имал претенции за навлизане от моя страна в неговия имот…Оградата която дели двата имота (къщи с дворове построени преди повече от 20г) е мрежа ...