Discy Latest Въпроса

Здравейте, Аз съм студент и искам да напусна по чл.327 по КТ. Съобщих тази новина на шефа ми като той ми каза, че ако съм го бил направил няма да мога да сключа трудов договор следващите 6 или 9 месеца?

Здравейте, имам няколко въпроса относно прекратяване на договор без предизвестие като студент. 1. Освен декларацията от университета, трябва да се попълни и молба/заявление за напускане? (Аз я попълвам по шаблон или трябва от фирмата да ми дадат ...