Discy Latest Въпроса

Здравейте, Според чл. 15(3) при липса на кворум, общо събрание може да се проведе и само с наличните представители, при определените условия – изчакване и т.н. В такъв случай как се вземат решения на общо събрание, тъй като изрично пише ...