Discy Latest Въпроса

Здравейте, ще получа разрешително да отворя увеселителен обект тип въжен парк на общински терен в гр.Пловдив(ще го ползвам под наем). Въпросът ми е дали мога да извършвам и търговска дейност като продавам кафе,вода и пакетирани храни?Трябва ли ми друго разрешително ...