Discy Latest Въпроса

Здр. Работодателя ми ме освободи от работа с мотив за кражби с доказателства заснети с камера. В трудовия ми договор не съм давала съгласие за наблюдение,нито съм подписала документ. Посочените от него записи ще ги предостави на прокурор. Има ли ...