Discy Latest Въпроса

Уважаема г-жо Митова, Въпросът ми е относно изчисление на дела на баба ми от възстановена земеделска земя от страна на баща и, починал ...