Discy Latest Въпроса

При ТЕЛК 60% без право на инвалидна и спряна социална инвалидна пенсия , поради намаляне на процента ,кой трябва да плати здравните осигуровки на лицето с увреждане . В момента не работи .В закона за здравно осигуряване не ...

При ТЕЛК 60% без право на инвалидна и спряна социална инвалидна пенсия , поради намаляне на процента ,кой трябва да плати здравните осигуровки на лицето с увреждане . В момента не работи .В закона за здравно осигуряване не ...