Discy Latest Въпроса

Студент съм първа година по предучилищна и начална училищна педагогика, втората година ще се прехвърля към социалната педагогика. И искам след завършване на бакалавърската степен да участвам в програмата на “Заедно в час”, като учител за две години, при което ...