Discy Latest Въпроса

Здравейте! През М. Април 2020 г бях отпуск за бременност и раждане и бях съкратена по чл. 328 за закриване на предприятието. Съответно продължих да получавам обезщетение за отпуск за бременност и раждане до 410ти ден. Имам ли право след изтичането на ...