Discy Latest Въпроса

Здравейте! Според приетите през 2020 година промени вече отпада вечния длъжник. ” 10-годишната абсолютна погасителна давност на частните задължения на физическите лица беше приета на второ четене от Народното събиране с промяна на Закона за задълженията и договорите. Тя ще ...

Здравейте! Интересува ме изплаща ли се еднократната помощ при смърт ако починалия е бил пенсионер по болест? Дори и като пенсионер за известно време имаше фирма,но не и последните няколко години понеже беше 100% инвалид с чужда помощ?