1. This answer was edited.

  Тогава какъв е смисъла от давността? Не може да няма начин да се прекрати по давността. Добре наложен е запор,но не постъпват плащания понеже лицето взима под МРЗ изтича този срок не може ли тогава да се прекрати?

  Тогава какъв е смисъла от давността? Не може да няма начин да се прекрати по давността. Добре наложен е запор,но не постъпват плащания понеже лицето взима под МРЗ изтича този срок не може ли тогава да се прекрати?

  See less
  • 0
 2. Налага запор и почва да тече това давност. И когато изтече той прави наново запор и пак почва да тече друга давност,нали така?

  Налага запор и почва да тече това давност. И когато изтече той прави наново запор и пак почва да тече друга давност,нали така?

  See less
  • 0
 3. Искате да кажете,че няма как да се прекъсне едно изпълнително дело понеже всеки път ЧСИ възстановява на нова и почва да тече нова давност. Така ли да го разбирам?

  Искате да кажете,че няма как да се прекъсне едно изпълнително дело понеже всеки път ЧСИ възстановява на нова и почва да тече нова давност. Така ли да го разбирам?

  See less
  • 0