Discy Latest Въпроса

Гражданка на РБългария – пенсионерка в РБългария. Имам недвижимо имущество в Германия, което давам под наем. Живея в Германия повече от 6 месеца. Когато правя годишната данъчна декларация в Германия трябва ли да посоча доходът от пенсията, която получавам ...