Discy Latest Въпроса

Здравейте, дали е възможно да ми дадете малко допълнително пояснение по чл. 173а, ал. 1 КТ свързан с принудителното взимане на отпуска по време на извънредното положение. 1. Как се тълкува “преустановяване на работа”, като спиране на 100% или просто като ...