Discy Latest Въпроса

При наследени кредити и липсващи наследници от 1ви ред, и отказ от наследство на наследниците от 2ри ред, необходимо ли е наследниците от 3ти и 4ти ред също да се откажат от наследство, за да не могат кредиторите да изискват ...