1. Благодаря за бързия отговор! А докъде стига правото на търсене от страна на кредитора - пример: наследявам основно пасиви и минимални или никакви активи. Има ли право кредиторът да изисква от личното ми имущество или само до размера на наследения актив?

    Благодаря за бързия отговор! А докъде стига правото на търсене от страна на кредитора – пример: наследявам основно пасиви и минимални или никакви активи. Има ли право кредиторът да изисква от личното ми имущество или само до размера на наследения актив?

    See less
    • 0