Discy Latest Въпроса

Здравейте, редовен студент съм в университет X с държавна поръчка, като ще се местя (ще кандидатствам наново, след което ще представя академична справка) в университет Y със същата специалност, но задочно, отново държавна поръчка. Има ли законова пречка да запиша ...