Discy Latest Въпроса

Здравейте, казвам се Кристиан и моля да ми отговорите на следното: Имам трудов стаж 7 години без прекъсване с всички платени осигуровки. След напускане съм назначен в друга фирма на срочен договор /изпитателен/ за 1 ...

Здравейте, Моля за тълкуване на следния казус в посочения по-долу текст, на който получавам различни отговори: “Безработните лица, придобили право на обезщетение преди изтичане на 3 години от предходното упражняване на правото на обезщетение, получават минимален дневен размер на ...