Discy Latest Въпроса

Сключих договор за правна защита с Адвокат. През цялото време ме държа в неведение за възраженията на Ответната страна , насрочени дела и определения на съда. Пълна липса на комуникация и координация. По време и след първото ОСЗ ясно се ...

Здравейте, Моля за съвет Установих случайно, че за последните 8 години Домсъвета са ми надвзели такси за режийните на блка. Искам да подам Заявление за издаване на Заповед за Изпълнение в Районния Съд да ми се възстанови сумата, но имам ...

Здарвейте, Двама от съсобствениците заключиха техническото помещение в блока, което е част от общите части на сградата. Отказват да ми дадът ключ, а там са крановете за студена и топла вода на вертикалните щтрангове. Правя текущ ремонт и понякога ми ...

Здравейте, Моля за Вашето компетентно мнение. Както разбирам съоръжението наречено абонатна станция към блока ни е собственост на Топлофикация София АД. Въпросът ме е чия е собствеността на помещението, в което се помещава тази техника – помпи, тръби, кранове,електоника и ...

Пенсионирам се след 3 години. По мои изчисления няма да ми достигнат 2 години за необходимия трудов стаж. Знам, че мога да си ги закупя, но въпросът е мога ли още сега да си ги закупя преди да ми е ...