1. Касае за намаляване на обема на работа като основание за прекратяване на трудов договор. Съгласно чл. 222, ал. 1 от КТ при уволнение поради намаляване обема на работа, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение зПрочети

  Касае за намаляване на обема на работа като основание за прекратяване на трудов договор. Съгласно чл. 222, ал. 1 от КТ при уволнение поради намаляване обема на работа, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. Имате право и на обезщетение за неползван платен годишен отпуск.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 2. Здравейте, Алекс, да, правилно са Ви посочили, че леярството е втора категория труд . Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092

  Здравейте, Алекс,

  да, правилно са Ви посочили, че леярството е втора категория труд .

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 3. Въпросите Ви налагат внимателно проучване на документи за собственост и скица, вкл. комбинирана такава. Но при неуредени сметки по регулация няма как да Ви бъде издадено разрешение за строеж. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092

  Въпросите Ви налагат внимателно проучване на документи за собственост и скица, вкл. комбинирана такава. Но при неуредени сметки по регулация няма как да Ви бъде издадено разрешение за строеж.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 4. Здравейте, г-жо Русева, добре е да поставите въпроса пред управителя на етажната собственост или на общо събрание на същата. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092

  Здравейте, г-жо Русева,

  добре е да поставите въпроса пред управителя на етажната собственост или на общо събрание на същата.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 5. Здравейте, г-жо Пармакли, еднократната помощ за отглеждане на дете от майка студентка , се изплаща, ако майката е записана в редовна форма на обучение към датата на раждане на детето.Майката има право на еднократна помощ за отглеждане на дете независимо от дохода не семейството, при условие че дететПрочети

  Здравейте, г-жо Пармакли,

  еднократната помощ за отглеждане на дете от майка студентка , се изплаща, ако майката е записана в редовна форма на обучение към датата на раждане на детето.Майката има право на еднократна помощ за отглеждане на дете независимо от дохода не семейството, при условие че детето:

  живее постоянно в България ;
  не е дадено за отглеждане извън семейството.
  и че майката живее постоянно в България ;
  е студентка редовно обучение във висше учебно заведение, съгласно Закона за висшето образование;
  не е осигурена и не получава помощи за бременност, раждане и отглеждане на дете.
  Обезщетението се изплаща на два пъти, 50% след издаване на заповедта за влизане в сила, и останалите 50% при получаване на удостоверение за регистрация за следващия семестър или за завършване на висше образование, но не по-късно от навършване на едногодишна възраст на детето.

  Помощта трябва да се върне, ако преди да навърши две години, детето бъде настанено за отглеждане извън семейството поради виновно поведение на родителя или на лицето, което се грижи за детето.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 6. Формуляр Е 205 можете да получите от НОИ, като същият се попълва и заверява от тази държавна институция. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092

  Формуляр Е 205 можете да получите от НОИ, като същият се попълва и заверява от тази държавна институция.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0