1. Здравейте, Любомир, за лятна кухня е необходимо разрешение за строеж. В тази връзка Ви цитирам приложимите разпоредби от ЗУТ - "Второстепенни постройки на допълващото застрояване (летни кухни и леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, водоплътни изгребни ями и временни тоПрочети

  Здравейте, Любомир,

  за лятна кухня е необходимо разрешение за строеж. В тази връзка Ви цитирам приложимите разпоредби от ЗУТ –
  “Второстепенни постройки на допълващото застрояване (летни кухни и леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, водоплътни изгребни ями и временни тоалетни) могат да се изграждат в урегулирани поземлени имоти за ниско жилищно или за вилно застрояване.
  (2) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Второстепенните постройки на допълващото застрояване са с височина до 2,5 м над прилежащия терен и до 3 м до най-високата част на покрива. Когато постройките се разполагат на вътрешната граница на урегулирания поземлен имот, най-високата част на покрива при калканната стена може да има височина до 3,6 м.

  Чл. 47. (1) Летни кухни се разполагат свободно или свързано, без да се спазват изискванията за разстояния от сградите на основното застрояване.”

  Лятната кухня не е градински или парков елемент.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 2. Не сте уточнили дали сградата е индивидуална или етажна собственост, тъй като от този въпрос зависи дали покривът е обща част - при етажната собственост и в такъв случай е необходимо да уведомите управителя на ЕС. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092

  Не сте уточнили дали сградата е индивидуална или етажна собственост, тъй като от този въпрос зависи дали покривът е обща част – при етажната собственост и в такъв случай е необходимо да уведомите управителя на ЕС.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 3. Касае се за сложен казус, който налага преглед на документи за собственост, нотариални актове, договори за учредяване на право на строеж, за да получите коректен отговор във форум. Следва да се прегледа документът за учредяване на право на строеж, за да се установи дали собственикът на сградата я влПрочети

  Касае се за сложен казус, който налага преглед на документи за собственост, нотариални актове, договори за учредяване на право на строеж, за да получите коректен отговор във форум. Следва да се прегледа документът за учредяване на право на строеж, за да се установи дали собственикът на сградата я владее на годно правно основание. Съветът ми е да се консултирате с всички документи с адвокат, специалист по вещно право.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 1
 4. Съгласно чл. 38 от ЗУТ, която разпоредба не е променена с цитираните от Вас изменения - ателието е за индивидуална творческа дейност. Съветът ми е да проверите в местната община дали въз основа на цитираните изменения в ЗУТ ще Ви регистрират адресно в ателие, но много се съмнявам в положителен отговПрочети

  Съгласно чл. 38 от ЗУТ, която разпоредба не е променена с цитираните от Вас изменения – ателието е за индивидуална творческа дейност. Съветът ми е да проверите в местната община дали въз основа на цитираните изменения в ЗУТ ще Ви регистрират адресно в ателие, но много се съмнявам в положителен отговор.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 5. Здравейте, Силвена, съветът ми е да коментирате въпроса с главния архитект на района или общината в приемното му време, а в случай че по време на пандемията нямат приемно време за граждани, да отправите писмено запитване с искане за писмен отговор към него. По правило срокът за отговор е едномесеченПрочети

  Здравейте, Силвена,

  съветът ми е да коментирате въпроса с главния архитект на района или общината в приемното му време, а в случай че по време на пандемията нямат приемно време за граждани, да отправите писмено запитване с искане за писмен отговор към него. По правило срокът за отговор е едномесечен.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 6. Необходим Ви е адвокат, специалист по облигационно право. Относно хонорара за консултация - минималният е 30 лв. съгласно Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет, но колегите не са длъжни да работят на минимален хонорар, а да не вземат по-ниска сума от 30 лв. за устна консултация. Поздрави, адв. НикоПрочети

  Необходим Ви е адвокат, специалист по облигационно право. Относно хонорара за консултация – минималният е 30 лв. съгласно Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет, но колегите не са длъжни да работят на минимален хонорар, а да не вземат по-ниска сума от 30 лв. за устна консултация.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0