1. Здравейте, необходимо е на общо събрание на етажната собственост да вземете решение в тази връзка относно извършването на ремонт и събирането на средства от етажните собственици в определен срок от датата на решението и след това при неплащане в срок и ново решение на етажната собственост, може да сПрочети

  Здравейте,

  необходимо е на общо събрание на етажната собственост да вземете решение в тази връзка относно извършването на ремонт и събирането на средства от етажните собственици в определен срок от датата на решението и след това при неплащане в срок и ново решение на етажната собственост, може да се снабдите със заповед за изпълнение на основание чл. 410 ГПК от името на етажната собственост – така чл. 38, ал. 2 ЗУЕС.

  Поздрави,
  адв. Митова

  See less
  • 0
 2. Здравейте, г-жо Георгиева, Лица, натрупали изискуемия осигурителен стаж (по чл. 68, ал. 2 от КСО), могат да се пенсионират по тяхно желание до една година по-рано от възрастта им за отпускане на пенсия по общия ред (по чл. 68, ал. 1 от КСО). Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплащаПрочети

  Здравейте, г-жо Георгиева,

  Лица, натрупали изискуемия осигурителен стаж (по чл. 68, ал. 2 от КСО), могат да се пенсионират по тяхно желание до една година по-рано от възрастта им за отпускане на пенсия по общия ред (по чл. 68, ал. 1 от КСО). Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено. Лицата, на които е отпусната пенсия по тези условия, нямат право на пенсия по общия ред (по чл. 68, ал. 1, 2, 3 и 4 от КСО). При последващи преизчислявания на пенсията, отпусната в намален размер (по чл. 68а от КСО), определеният процент на намаление при отпускането й не се променя.

  Поздрави,
  адв. Митова

  See less
  • 0
 3. Здравейте, да, няма законова пречка баща Ви да Ви прехвърли неговите идеални части с дарение, покупко-продажба, договор за издръжка и гледане. Силно препоръчително е всички документи да бъдат прегледани от адвокат или нотариус, за точен и коректен отговор. Поздрави, адв. Митова

  Здравейте,

  да, няма законова пречка баща Ви да Ви прехвърли неговите идеални части с дарение, покупко-продажба, договор за издръжка и гледане. Силно препоръчително е всички документи да бъдат прегледани от адвокат или нотариус, за точен и коректен отговор.

  Поздрави,
  адв. Митова

  See less
  • 1
 4. Възможно е да подадете сигнал и към РЗИ, за да измерят шума на място и при надвишаване да съставят акт на лицето. Поздрави, адв. Митова

  Възможно е да подадете сигнал и към РЗИ, за да измерят шума на място и при надвишаване да съставят акт на лицето.

  Поздрави,
  адв. Митова

  See less
  • 0
 5. Здравейте, можете да сигнализирате домоуправителя или да поставите въпроса на общо събрание на етажната собственост. Поздрави, адв. Митова

  Здравейте, можете да сигнализирате домоуправителя или да поставите въпроса на общо събрание на етажната собственост.

  Поздрави,
  адв. Митова

  See less
  • 0
 6. Необходимо е било към съобщението да бъде прикачено и Определението на съда. Същото можете да получите в деловодството на Районния съд по номера на делото. За обжалването е силно препоръчително да упълномощите адвокат. Поздрави, адв. Митова

  Необходимо е било към съобщението да бъде прикачено и Определението на съда. Същото можете да получите в деловодството на Районния съд по номера на делото. За обжалването е силно препоръчително да упълномощите адвокат.

  Поздрави,
  адв. Митова

  See less
  • 0