Discy Latest Въпроса

Здравейте, Подписах трудов договор със следните признаци: 1. Имаше сгрешени данни. Поправиха ги с коректор и отгоре със синя химикалка написаха верните. 2. Работодателят беше подписал договора не с мокър подпис (собственоръчно), а на компютър. Т.е. неговият подпис седи черен ...

Здравейте, Работя в една компания, където наскоро ме преместиха от един отдел в друг, като позицията остана същата, просто ми смениха отдела. Не са ми издали допълнително споразумение. Но в последната длъжностна характеристика, която съм подписала, пише, че, съм в отдел А ...