Discy Latest Въпроса

Здравейте, При изчисляване на дохода ми за тримесечието (самоосигуряващо се лице упражняващо свободна професия съм), излиза че е под мин. раб.заплата, т.е. под 610 лв. средно аритметично (заради извънредното положение не работя последният месец). Въпросът ми е какви декларации трябва ...

Здравейте, Упражнявам свободна професия, саоосигурявам се и се затруднявам какви декларации и кога трябва да се подадат. Сигурна съм единствено, че се подава декл.1 всеки месец. Но за авансовият данък на всяко тримесечие коя декларация се попълва и този данък ...