Discy Latest Въпроса

Много моля, за отговор и на свързаните с първият въпрос допълнително интересуващи ме въпроси! 1. Как мога да съм убедена, че инсталираният Windows 10 е оригиналният? 2. Трябва ли да получа сертификат за инсталираният Office? 3.Съществува ли документ, който да ...