Discy Latest Въпроса

Здравейте.Нуждая се от помощ и съвет.Искам да закупя гараж.Фирмата- строител, собственик на гаража, ми извадиха скица на имота от кадастъра и пуснаха искане за данъчна оценка.На листа на данъчната оценка обаче излизат данъчни задължения за въпросния гараж.От общината отказват да ...