Discy Latest Въпроса

Здравейте, преди време подадох жалба. моля да ми разясните какво означава следното съобщение: преписката е решено от прокурор. Постановление:постановление за изпращане на дело по компетентност?

Здравейте, имам упи на стойност 20 000лв и искам върху него да построя сглобяема къща на стойност 50 000лв. След проучване за кредит за ново строителство, разбрах, че мога да ипотекирам земята, за да получа кредит, но стойността й е ...

Здравейте, имам упи на стойност 20 000лв и искам върху него да построя сглобяема къща на стойност 50 000лв. След проучване за кредит за ново строителство, разбрах, че мога да ипотекирам земята, за да получа кредит, но стойността й е ...

Здравейте, интересува ме, ако приятелят ми има регистрирана фирма еоод не регистрирана по ддс, мога ли да продавам картините си онлайн като използвам банковата сметка на фирмата за разплащане и нужно ли е да имам граждански договор с неговата фирма ...

Здравейте, като едноличен собственик на ООД, който не изпълнява личен труд в ООД-то, мога ли да наема човек на непълен работен ден с трудов договор на 2 часа и минимум какви осигуровки ще следва да му се плащат?