Discy Latest Въпроса

Поставена ми е диагноза хронична болест и предстоят изследвания и терапия, за които ще имам болничен лист. Не знам каква информация ще има в болничния ми лист, но какви са правата ми по отношение на личните данни? – Може ли да ...