1. "продължава образованието си" - това не предполага да е бил прекъснал, когато е склювал договора си? тоест може например да е бил 2ри курс, когато го е сключил и докато е 3ти курс да го прекрати без предизвестие? обървка ме думата "продължава"

    “продължава образованието си” – това не предполага да е бил прекъснал, когато е склювал договора си? тоест може например да е бил 2ри курс, когато го е сключил и докато е 3ти курс да го прекрати без предизвестие? обървка ме думата “продължава”

    See less
    • 0