Discy Latest Въпроса

Здравейте, бих искала да попитам, предстои ми продажба на имот, който наследих с нотариално завещание.Имам препис от него, удостоверение за наследници/само по съребрена линия/, схема от кадастър и данъчна оценка, в които имота е на мое име.Въпроса ми е дали ...

Здравейте.Наследих със нотариално завещание един апартамент, имам препис от завещанието и е вписан от нотариуса в Агенцията по вписванията, също и в общината е деклариран.Извадих схема и данъчна оценка.Искам да извадя нотариален акт на мое име, защото искам да продам ...