Discy Latest Въпроса

На 06.08.2018г е сключен предварителния договор за покупка на апартамент и предстоящо построяване на сградата ,като в този момент строежа беше започнал. Към този момент 17.07.2021 сградата е почти готова и до дни ще се издаде акт 16. При разговора ...