1. Здравейте г-н Генов, Според мен указът за освобождаването Ви от българско гражданство няма да бъде достатъчен за прехвърляне на идеалната част от наследството. Ще е необходимо от държавата в ЕС, в която живеете, да се снабдите с документ за идентичност на имената, с който да докажете, че българскитеПрочети

  Здравейте г-н Генов,

  Според мен указът за освобождаването Ви от българско гражданство няма да бъде достатъчен за прехвърляне на идеалната част от наследството.

  Ще е необходимо от държавата в ЕС, в която живеете, да се снабдите с документ за идентичност на имената, с който да докажете, че българските Ви имена и новите Ви имена принадлежат на едно и също лице.
  Това може и да не се наложи, ако в документа, с който сте придобили гражданство, пише, че се променят имената – както и какви са новите и старите Ви имена.

  Тези документи ще трябва да се представят в оригинал, с превод и съответната легализация. Ако не искате да давате някой от тях в оригинал, можете да му направите нотариално заверен препис при нотариус в държавата Ви.

  Разбира се, пред нотариуса ще Ви трябва и удостоверението за наследници и може би препис-извлечение от акта за смърт, които вече имате.
  Имайте предвид, че можете и да направите отказ от наследство (със същите документи, пред районен съд и ако не сте приели наследството), който ще уголеми дела на брат Ви от наследството.

  See less
  • 0
 2. Здравейте, Най-вероятно това, което влиза в цената, е използването на аранжимента по предназначение, т.е. да свирите с него. Когато, обаче, го синхронизирате с някакво произведение и го запишете и качите, това е съвсем различен вид използване, което би следвало да се заплаща отделно. В случая няматеПрочети

  Здравейте,

  Най-вероятно това, което влиза в цената, е използването на аранжимента по предназначение, т.е. да свирите с него.

  Когато, обаче, го синхронизирате с някакво произведение и го запишете и качите, това е съвсем различен вид използване, което би следвало да се заплаща отделно. В случая нямате особен проблем, доколкото лицето, което го е лицензирало за youtube, най-вероятно не е носител на авторското право.

  Според мен най-добрият подход е за в бъдеще да създадете собствен аранжимент, защото в противен случай всяко нещо, което запишете с тези автоаранжименти, ще има copyright claim заради автоматичното засичане на youtube.

  See less
  • 0
 3. Здравейте, Нека да започнем поред: - Входящ номер не е необходим, нали имате дата :) - Дали е достатъчно да я връчите само на единия управител зависи от начина, по който управителите представляват. Направете справка в Търговския регистър по името на дружеството - ако начинът на представляване е "пооПрочети

  Здравейте,

  Нека да започнем поред:
  – Входящ номер не е необходим, нали имате дата :)
  – Дали е достатъчно да я връчите само на единия управител зависи от начина, по който управителите представляват. Направете справка в Търговския регистър по името на дружеството – ако начинът на представляване е “поотделно” или “заедно и поотделно” е напълно достатъчно да я връчите само на единия; ако пише “заедно” – добре е да е и на двамата.
  – Дали е по взаимно съгласие или с предизвестие на практика ще реши работодателят, щом сте го формулирали така;
  – За неспазването на предизвестието – не се притеснявайте за държавата, а за работодателя. Ако имате 3 месеца предизвестие и ще си отработите 1, а другите 2 – не – дължите на работодателя обезщетение в размер на трудовото ви възнаграждение за срока на предизвестието, т.е. 2 заплати – освен ако не се уговорите да не се дължи, което задължително трябва да е писмено.

  Поздрави!

  See less
  • 0
 4. Здравейте, Щом застрахователят е със седалище в Германия, то той трябва да осъществява дейност в България или чрез българско търговско дружество, или чрез клон (чл. 49 и следващите от Кодекса за застраховането). И в двата случая, казусът е подсъден на българските държавни органи. Регулаторният органПрочети

  Здравейте,

  Щом застрахователят е със седалище в Германия, то той трябва да осъществява дейност в България или чрез българско търговско дружество, или чрез клон (чл. 49 и следващите от Кодекса за застраховането). И в двата случая, казусът е подсъден на българските държавни органи.

  Регулаторният орган на застрахователите в България е Комисията за финансов надзор. Ако подозирате (или адвокатът, който разгледа случая е на такова мнение), че вътрешните им правила са в противоречие с Кодекса за застраховането и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, можете да подадете жалба до КФН.

  Разбира се, най-вероятно ще се наложи да стигнете до съда, понеже КФН не може да разпореди изплащане на обезщетение.

  Моят съвет е да се консултирате с адвокат по застрахователни дела, да му предоставите всички документи по случая и да решите в каква посока ще действате.

  Поздрави!

  See less
  • 0
 5. Здравейте, Нека да допълня към отговорите на колегите по отношение на освобождаване на пратката, ако бъде задържана на митница: Ще трябва да предоставите на ФедЕкс пълномощно, всички документи по покупката на камъка (сайт, фактура, номер на поръчка и пр.), както и Вашия ЕОРИ номер, ако искате куриерПрочети

  Здравейте,

  Нека да допълня към отговорите на колегите по отношение на освобождаване на пратката, ако бъде задържана на митница:
  Ще трябва да предоставите на ФедЕкс пълномощно, всички документи по покупката на камъка (сайт, фактура, номер на поръчка и пр.), както и Вашия ЕОРИ номер, ако искате куриерът да освободи стоката от митница. Разбира се, също и дължимите за вноса суми.
  Искам да уточня за ЕОРИ номера, че той може да бъде постоянен или временен (издава се само веднъж на 1 физическо лице). Моят съвет е да си издадете ЕОРИ номер на място в териториална дирекция на Агенция Митници, а не онлайн. Както и да задействате процедурата отсега, за да не стои продуктът твърде дълго време на митница и да започне да Ви се начислява магазинаж.

  Поздрави,

  See less
  • 0
 6. Не са свободноизползваеми автоаранжиментите, най-вероятно принадлежат на производителя и/или лицето, което е разработило софтуера за тях. Явно този господин си ги е лицензирал погрешно. Ако правилно си спомням уредбата за авторските права в youtube, можете да пуснете claim dispute. Тогава youtube маПрочети

  Не са свободноизползваеми автоаранжиментите, най-вероятно принадлежат на производителя и/или лицето, което е разработило софтуера за тях. Явно този господин си ги е лицензирал погрешно.

  Ако правилно си спомням уредбата за авторските права в youtube, можете да пуснете claim dispute. Тогава youtube маха този copyright strike и дава възможност на лицето, което се е регистрирало като автор, да предяви иск в съда… Което, във Вашия случай е напълно безсмислено.

  Разгледайте все пак няколко клипчета как работи copyright claim системата, вероятно някой ще го е обяснил по-добре. Проблемът е, че системата е автоматична и въобще не изследва дали действително това лице , отбелязано като автор, е носител на автоските права и дали има колизия. Също, ако не го оспорите, след 3 strike-a каналът Ви може да бъде спрян.

  See less
  • 0