Discy Latest Въпроса

Уважаеми господине/госпожо Народното събрание прие окончателни промени в Закона за защита от шума в околната среда. Народното събрание окончателно забрани във времето между 14.00 и 16.00 часа през деня и между 23.00 часа вечерта и 8.00 часа сутринта в близост ...

Здравейте всички, аз съм тук, за да потърся съдействие за получаване на ЕГН на основание получаване на постоянно пребиваване в България. Получих постоянно пребиваване през 2017 г. на основание член на семейството на Европейския съюз “Обединеното кралство”. Бях в община Бургас, ...