1. Благодаря Ви за бързия отговор. Направих тази стъпка, но те ми казаха да отидат в имиграционната служба, за да ги помоля да изпратят Документ "удостоверяващ основанието за присвояване на ЕГН" до тях директно. Имиграцията каза, че няма да го направят поради основанието на вашето пребиваване.

    Благодаря Ви за бързия отговор. Направих тази стъпка, но те ми казаха да отидат в имиграционната служба, за да ги помоля да изпратят Документ “удостоверяващ основанието за присвояване на ЕГН” до тях директно. Имиграцията каза, че няма да го направят поради основанието на вашето пребиваване.

    See less
    • 0