Discy Latest Въпроса

При основание чл. 142 от КТ, законно ли е да се забрани вземането на платен/неплатен отпуск? Здравейте, 1/ При основание чл. 142 от КТ, законно ли е да се забрани вземането на платен/неплатен отпуск за определения период на сумираното изчисяване на работното ...

Здравейте, 1/ При основание чл. 142 от КТ, законно ли е да се забрани вземането на платен/неплатен отпуск за определения период на сумираното изчисяване на работното време за определения обект на фирмата? 2/ При връчването на въпросната заповед, то тя е със ...