Discy Latest Въпроса

Здравейте Имам нот. акт от 2013 г., в който фигурира въпросното мазе. Преди 3 месеца друг съсед твърдейки, че е закупил мазето от строителя е сменил ключалката. Доколкото знам, тази година (2021) е получил нот. акт и е станала сделката. ...