Discy Latest Въпроса

Здравейте, Тази година баща ми ще получи общо 45,000 лв. брутна заплата по трудов договор. Освен това ще получи общо 10,000 лв. от наем за годината като физическо лице. Трябва ли да се регистрира като физическо лице по ЗДДС, когато достигне ...

Здравейте, Майка ми е собственик на имот, дарен от нейния баща (дядо ми), който има пожизнено право на ползване върху имота. Дядо е сключил писмено 2-годишен договор за отдаване на имота под наем. Договорът не е вписан в имотния регистър. Миналия ...