1. Адв. Митова, благодаря ви много. Иначе казано, границата от 50,000 лв. се отнася само за прихода от независима икономическа дейност (без прихода от трудов договор), нали така? Т.е. ако, например, баща ми има годишен доход от трудов договор от 500,000 лв. и 49,999 лв. от независима икономическа дейноПрочети

    Адв. Митова, благодаря ви много. Иначе казано, границата от 50,000 лв. се отнася само за прихода от независима икономическа дейност (без прихода от трудов договор), нали така? Т.е. ако, например, баща ми има годишен доход от трудов договор от 500,000 лв. и 49,999 лв. от независима икономическа дейност не подлежи на регистрация по ЗДДС?

    See less
    • 0