Discy Latest Въпроса

Здравейте, от началото на пандемията работя вкъщи. Една сутрин когато се прибирах към вкъщи, точно преди началото на работния ден си счупих крака. Това брои ли се като трудова злополука, след като работя от вкъщи? Мога ли да изискам от ...

Здравейте, Когато работодателят промени наименованието си, но запази Булстат номера си, длъжен ли е да уведоми служителите? Ако на служител, който не е бил уведомен за промяната, му бъде издаден болничен със старото наименование на дружеството, работодателят може ли да ...

Здравейте, компанията, в която работя, е публично търгуване на NYSE. Като част от придобивките за служителите е възмостта за придобиване на акции от компанията. Има възможни две опции: – компанията да ти “дари” определен брой акции, които ще можеш да ...